תשובה אחת
כי זה הווה ממושך, אתה תלמד את זה ב present perfect frogressive