4 תשובות
בעזרת אלכוהול איזופרופיל. מלא דלי בפקק אחד של אלכוהול ודלל ב-4 ליטר מים.
שואל השאלה:
מאיפה אני קונה את החומר הזה? מחנות לאספקה טכנית?
בחנות כימיקלים, יש במנחם בגין בתל אביב.
טרמפנטין יכול לעשות את העבודה
line:445
באותו הנושא: