2 תשובות
הרבה זמן.
תלמד כל יום שעתיים-שעתיים וחצי תסיים בשבוע וחצי-שבוע.
תמרורים חלק קל תלמד חלק
חוקי תנועה זה החלק הבעייתי ושאתה צריך בו יותר ריכוז שתדע לך
שאלה מפגרת. תלוי בך.