תשובה אחת
הם מדברים רומנית ולפעמים קצת אנגלית.
מומלץ להביא מתרגם אם אתה לא יודע רומנית.