תשובה אחת
למה יש לך ידיד כזה? מה הוא נורמלי?
אל תעני ותחסמי, איזה יצור