4 תשובות
מהמעמוד הרביעי של העלון יש את המבצע
מורף קישור לעלון
שואל השאלה:
לא קיבלנו את העלון הזה.
יש מצב את מצלמת לי?
שואל השאלה:
אה רואים בקישור, אוקיי תודה.