4 תשובות
זה מעיד שיש פוקסים בעולם
אני מניחה שזה לא כל כך קשור.
אני מכירה מישהי שנולדה גם באותו יום ושנה איתי ואנחנו לא סובלות אחת את השנייה.
לא חושבת..