3 תשובות
בחיפה ברחוב החלוץ 44 בהצלחה לך.
שואל השאלה:
אוקי תודה מה יש שם?
ברחוב החלוץ יש את כל סוגי הכובעים.