3 תשובות
שואל השאלה:
תודהאבל מי הם המפרקים?
יצרנים- צמחים.
ראשוניים- צמחונים.
שניוניים- טורפים.
שלישוניים- טורפים את השניוניים, טורפי על.
מפרקים הם פטריות וחיידקים.
דבר ראשון יצרנים שהם הצמחים תמיד יהיו בראש המארג מזון (כי הם מייצרים חמן ובגללם אף פעם לא יתקיים מארג מזון, כי הם הבסיס של כל מארג), מי שניזון מהצמחים הם הצרכנים הראשוניים, כי בעצם הם הצרכנים הראשונים במארג.
צרכנים שניונים הם אלה שניזונים מהצרכנים הראשונים כי הם אלה הצרכנים השניים שניזונים במארג, וככה הלאה לגביי השלישוניים.
המפרקים נמצאים בכל שלב במארג, אלה הפטריות והחיידקים, הם אלה שמפרקים את החומרים כמו נגיד פגר של חיה, אז הם מפרקים אותה והופכים אותה לחומרים אחרים שנפלטים לטבע, ככה בעצם יש מחזור של החומרים בטבע, בנוסף, הם יכולים גם לפרק צמחים וכו' כי הם נמצאים בכל שלב במארג.
מקווה שעזרתי (: