6 תשובות
זו שיחה מתאילנד (ב%100)
זה יכול להיות גם ארצות הברית.
שואל השאלה:
זה מהארץ - אזור חיפה בוודאות
אם יש לך את המספר רשום אותו כאן אל תנסה ליצור קשר לפון ייתכן שאתה עלול להיות תחת מתקפה של חטיפת המספר
ייתכן וזהו מספר מחול
שואל השאלה:
לא נמצאו תוצאות
http://441il.com/

כנס לאתר הזה