2 תשובות
הגדרות שיחה
חותמת זמן בהודעה
אי אפשר זה רק אם הם מבטלים דרכם.