תשובה אחת
התחל-לוח בקרה-אזור ושפה-לוח מקשים ושפות-שינוי לוחות מקשים-סרגל השפה.
ללחוץ שיהיה מסומן "מעוגן" תורידי V מהצג את הסמלים כשקוף, וסמני הצג תווית טקסט