2 תשובות
ענית בעצמך על השאלה. המשקל כפול כוח המשיכה. מה שמוזר בכל העסק הזה הוא שהמשקל שלך הוא תלויי כוח משיכה. כלומר כוח המשיכה הוא שקובע את המסה שלך... ככה שמשהו מסריח בכל הנוסחאה הזו לא כך?
m זוהי המסה של הגוף הנמדדת בק"ג mg הוא משקל הגוף הנמדד בניוטונים או בקג"כ (קילו גרם כח) אתה לא יכול "למדוד" גוף בעזרת משקל אתה יכול לחשב את משקל הגוף בהתאם למסה ולכח המשיכה של כוכב הלכת או הכוכב עליו הגוף נמצא.

במילים פשוטות תוצאת המדידה של f=ma היא ביחידות ניוטון (N) במידה והתאוצה ביחידות מטר בריבוע/שניה והמסה בק"ג
אההה