תשובה אחת
ה"נוסחאות" היחידות שאני יכול לחשוב עליהם שמתאימים לכתות ו'-ז' זה אולי היקף ושטח מעגל...

היקף:
P=2pi*r
שטח
S=pi*r^2
עוזר מומחה סטיפס