5 תשובות
אלא אותם ימים פשוט בשמות אחרים
מהות הימים האלה-הם של סליחה וגמילות חסדים, עד יום הדין-ראש השנה
בו כל אדם יעמוד למשפט-וצריך לבוא למשפט עם זכויות.. לכן כדאי להרבות בהם...

ולסלוח לכל אדם, אם הוא באמת מתחרט, ולבקש סליחה מכל הלב-ממי שנפגע מאיתנו.
כמו שה' סולח ומוחל, ורוצה שנצא זכאים בדין.
תמבל
תמיר טנצר
זונה
חסום
מפגר
ךלחיעחל