תשובה אחת
משחת שיניים אני וידיד שלי לקחנו רובה פיקות ובלילה אמרנו במגפון אללה וואקבר וירינו
חחח כל השכבה השתינה מפחד