תשובה אחת
מאחר ואתה מוגבל בחשבון בנק וההגבלה מגיעה מבנק ישראל לא תוכל לפתוח חשבון בשום בנק כולל הדואר עד לסיום ההגבלה
באותו הנושא: