2 תשובות
תלוי בגודל הכתב
תלוי בגודל שורה וברווחים בין שורה לשורה
באותו הנושא: