תשובה אחת
לדברים מאייבי לוקח איזה חודש חודשיים להגיע