תשובה אחת
תבדוק אם אתה אכן מחובר לשרת. אם לא, תלחץ על "התחבר" (connect). אם כן אז תוודא שהפיירוול שלך לא חוסם את הפורטים או שתכבה אותו בכלל. עוד משהו שיכול להיות זה שבחלון החיפוש, ב"שיטת חיפוש" מסומן לך שרת - אם כך תבחר בחיפוש גלובלי.
אלינור