תשובה אחת
תבדקי בבית מרקחת אם יש משחה ספציפית, בגדול כל מוצר שמקרר טוב כגון גבינה, ארטיק, איגלו, גלידה וכדו' רפואה שלימה.