3 תשובות
למה לא?
בהחלט, גם בבוקר, זה יום הקניות והטיולים
אנונימי