2 תשובות
הוא נפתח במוצאי שבת
הוא פתוח בשבת אבל אין שם כמעט כלום...
במוצאי שבת הוא פתוח עד אחת עשרה