2 תשובות
שואל השאלה:
אבל איפה מחול?
גם אני יודע שזה מחול
זה מחו''ל