תשובה אחת
כתובתו של ביה"ס אליאנס היא רידינג 35, רמת אביב, תל אביב.

בקשר לקו האוטובוס - ראה טיפים מצורפים על מודיעין דן
מערכת סטיפס