3 תשובות
XS אני חושבת:)
0,2 אקסטרה סמול.
4,6 סמול.
8,10 מדיום.
12,14 לארג'.
16,18 אקסטרה לארג'.