2 תשובות
פינתי
זה חובה לפי הסדר? כי אם לא אז אולי נאפיס..