תשובה אחת
ראה בתגית "חיתוך שירים".
ד"ר נדב דפני מומחה סטיפס