3 תשובות
באנה זה מצחיק
אנונימי
שואל השאלה:
למה?
אנונימי
כן.
ראה הסבר מדעי. ודי להטעייה זה מדבק גם כשאין פצעים.
http://www.la-briut.org.il/article/?id=b60340cbd122e015a1d27e94cd3dcd89
אודיני מומחה סטיפס