תשובה אחת
אתה הבן לא? D; או תגידי שלא רצית לחפור או משהו <: