2 תשובות
אורךXגובהXרוחב
גובה X שטח (וזה מה שכבר ענו לך =גובהXאורךXרוחב)