4 תשובות
במובן מסויים כן
כן איכשהו כן, זה היה אירוע חמור והשם מקטין את הפגיעה
כן כי הגרמנים עשו שם דברים הרבה יותר גרועים מ"סתם" לשבור חלונות של בתים וחנויות של יהודים שעל זה השם הזה הומצא
בעיניי לא, יכולה להבין טענות של אנשים שחושבים שכן אבל עובדתית, שברו חלונות כהתחלה וככה תיארו את זה מההתחלה אז זה שם מתאים לדעתי