4 תשובות
מניחה שאתה מתכוון ל5 שעות וחצי?
30*5.5=
למה מחקו את התשובה שלי.
הרי זאת שענתה לפני, בטוח, אבל בטוח לא "הבינה " מה משמעות התשובות שהיא "מחלקת"..
כועס על מחיקת התשובה!!!!!!!
שלום לך,

הפורמט של שעות / דקות הוא בעצם חלק מתוך יממה שלימה, קרי כל שעה היא 1/24 מבחינת היממה (כלומר שעה אחת שווה בעצם לערך 1/24 אם תשנה את הפורמט לעשרוני וכך 05:32 שעות שקול לבערך 5.5/24 בפורמט עשרוני. לכן אם אתה מכפיל את המספר ב- 30 (ורוצה לקבל כ- 166 שעות), תצטרך לפעול באחת משתי האפשרויות הבאות:

א. לבחור בפורמט "שעה" בעיצוב "37:30:55"

ב. לבחור בפורמט עשרוני ולהכפיל את התוצאה שקיבלת (המכפלה) ב- 24*60*60 (הכפלה של הפורמט השעתי ב- 60 שניות לדקה, ב- 60 דקות לשעה, וב- 24 שעות ליממה)

אהרון, 052-3634974
שלום לך,

הפורמט של שעות / דקות הוא בעצם חלק מתוך יממה שלימה, קרי כל שעה היא 1/24 מבחינת היממה (כלומר שעה אחת שווה בעצם לערך 1/24 אם תשנה את הפורמט לעשרוני וכך 05:32 שעות שקול לבערך 5.5/24 בפורמט עשרוני. לכן אם אתה מכפיל את המספר ב- 30 (ורוצה לקבל כ- 166 שעות), תצטרך לפעול באחת משתי האפשרויות הבאות:

א. לבחור בפורמט "שעה" בעיצוב "37:30:55"

ב. לבחור בפורמט עשרוני ולהכפיל את התוצאה שקיבלת (המכפלה) ב- 24*60*60 (הכפלה של הפורמט השעתי ב- 60 שניות לדקה, ב- 60 דקות לשעה, וב- 24 שעות ליממה)