4 תשובות
מחיה, החיה, החייתה, תחיה, החייה..
דיירקשנית
החיינו, נחיה, מחיה, החיה, החיו, יחיו.
מה השורש של המילה מחיה.
זה דחוף.
שזגהירא
ח. י. ה
תותית