4 תשובות
כן למה לא..
כן חח ברור.
כן, אבל עדיף ספריי. כי זה יכול לשרוף