3 תשובות
היקף ושטח של איזה צורה?
במלבן- שטח צלע כפול צלע היקף= סכום כל הצלעות
שטח זה צלע כפול צלע. (X)
היקף זה מחברים את כל הצלעות. (+)
אולי תאהב גם את: