10 תשובות
כן ברור
כן ברור
עוד פעם- אם אין לזה סיבה מוצדקת אז כן
כן למי אכפת מהם
לא אמורים לתת יחס לבן אדם בצורה כלשהי לפי אם הוא מקובל או לא
הייתי מסבירה שזה חא בסדר, ואם זה חא היה עוזר הייתי מתרחקת זו התנהגות שעושה לי טריגרים
בדוק
חדמש