תשובה אחת
שעה וחצי לבלונד שעה לבלונד דבש..
באותו הנושא: