תשובה אחת
שואל השאלה:
מחדש הוא זה שמתחיל את השיחות ובסוף כל שיחה אומר לי אני לא מדבר איתך. לא יודעת למה הוא פשוט רוצה צומי! מה הוא רוצה מימני..
מחדש הוא זה שמתחיל את השיחות ובסוף כל שיחה אומר לי אני לא מדבר איתך. לא יודעת למה הוא פשוט רוצה צומי! מה הוא רוצה מימני?
אני גם לא יודעת מה לענות לו כי אני לא יודעת מתי הוא רציני ומתי הוא שוב סתם צוחק..
אנונימי