4 תשובות
לא הכי משנה
מסורתית עדיף
מסורתית
אסף 161 מומחה סטיפס
חילונית
אנונימי