4 תשובות
לא הכי משנה
מסורתית עדיף
מסורתית
חילונית
אנונימי