10 תשובות
20 כי דגים לא טובעים
ממתית דגים טובעים?
דגים לא טובעים
20 כי הדגים לא יכולים לטבועה
דגים לא יכולים לטבוע...:)
לא נכון הם יכולים למות ואז אנשים יכולה לזרוק אותם ליים זאת אומרת שהם תבעו. חה
20..
20 כי דגים לא יכולים לטבוע..