תשובה אחת
אם את אוהבת פעולה אז אני ממליץ לך לראות את הסרט הבית הלבן.