2 תשובות
יש לך תוכנה שמודדת מהירות אבל שכחתי את השם שלה.
מצורפחם שני קישורים
הראשון אתר בלתי תלוי המבצע בדיקה והשני הוא האתר של הוט המבצע בדיקה עצמית.
בשימוש באתר הראשון הקפד לבחור שרת בארץ.
מאיר עובדיה מומחה סטיפס
באותו הנושא: