תשובה אחת
כן הוא מכניס רגיל לפעמיים וגם מסובב את הראש לכנף
-יש לי-