לי
יש לך את השחקני האלה כמו רייבאק טנסאי וסאוזרו
יש לך?