תשובה אחת
לכי ל- "יצירתי" אחד מבין בתי הספר הטובים בארץ, מנסיון.