2 תשובות
שלום אלון

מה שקובע הינה ה- ת.ב.ע., דהיינו תכנית בנין עיר, לפיה מוגדר בתקנון מהו מחסן, ולא גובה וכד' כפי שהינך מתייחס.

מחסן למשל לא יכול להיות חלק מחדר בדירה, גם אם אתה החלטת ליעד את החדר למחסן..., כך שבכל מקרה תשלום הארנונה יהיה על כל שטח הדירה כולל החדר אשר יעדת אותו למחסן...
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
הי אלון
מצטרף לתשובה שמעלי, עליך לבדוק מה ההגדרה של מחסן על פי ה ת. ב. ע
אבל ישנם כללים שתקפים תמיד כמו שאבי מעלי כתב.
בהצלחה!