2 תשובות
חוף שכולם הולכים שם ערומים
חוף בו המתרחצים ערומים לגמרי