תשובה אחת
כן הנה https://rs619l3.rapidshare.com/#!download|619tl2|241771139|audacity-win-unicode-1.3.7_heb_3.rar|5282|R~A8236901487F39103ED78823A6E0A7CD|0|0 במידה ולא עובד יש בגוגל ובשפע