2 תשובות
התרופה שתעביר את העצבים והקושי היא המוזיקה..
the music is soothing.
music really sets my soul on fire.
i like to listen to upbeat music.
the music faded-away.
you can express your emotions through music.